Welsh 2.jpg

Cymraeg

Er ein bod yn darparu ein holl gyrsiau yn Saesneg, ein nod yw darparu nodiadau ein cwrs ac adnoddau eraill yn Gymraeg.

 

Mae rhai o'n hadnoddau wedi'u cyfieithu gan wasanaeth cyfieithu Prifysgol Bangor. Rydym hefyd yn ddiolchgar i brosiect  Cymraeg Byd Busnes wedi ariannu gan Lywodraeth Cymru, am gefnogi ein hymdrechion i ddarparu ein gwybodaeth ysgrifenedig yn ddwyieithog

Although we deliver all our courses in English, we aim to provide our course notes and other resources in Welsh.  

Some of our resources have been translated by Bangor University's translation service. We are also grateful to the Welsh In Business Project, funded by the Welsh Government,  for supporting our efforts to provide our written information bilingually.